۳ آذر ۱۴۰۱

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۳ آ ذر ۱۴۰۱

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۳ آذر ۱۴۰۱ در خصوص ویزاهای خانوادگی شهروندان افغانستانی، سخت گیری های کمتر برای افراد دارای ویزاهای پناهندگی، ظرفیت های ویزاهای […]
۳۱ شهریور ۱۴۰۱

جدید ترین اخبار مهاجرت به استرالیا ۳۱ شهریور

جدید ترین اخبار مهاجرت به استرالیا ۳۱ شهریور که از مهمترین آن ها می توان به دعوت اولین راند ویزاهای مهارتی از طرف ایالت نیوساوت ولز […]