۱۶ آذر ۱۴۰۱

منظور از مناطق رجینال استرالیا چیست؟

منظور از مناطق رجینال استرالیا چیست؟ هنگام تحقیق در خصوص روشهای مهاجرت به استرالیا قطعا با عبارت “مناطق رجینال” مواجه شده اید که منظور از این […]
۱۵ آذر ۱۴۰۱

ویزای اقامت دائم والدین در استرالیا سابکلاس ۸۶۴

ویزای اقامت دائم والدین در استرالیا سابکلاس ۸۶۴ برای افرادی که فرزندانشان اقامت دائم یا شهروندی استرالیا را دارند، یکی از بهترین راه های مهاجرت به […]
۸ آذر ۱۴۰۱

مهاجرت والدین به استرالیا با ویزای ۸۷۰

مهاجرت والدین به استرالیا با ویزای ۸۷۰ که یک ویزای اقامت موقت بوده و به والدین افرادی که شهروند استرالیا هستند و یا از اقامت دائم […]
۵ آذر ۱۴۰۱

ویزای موقت همسر و پارتنر استرالیا سابکلاس ۸۲۰

ویزای موقت همسر و پارتنر استرالیا سابکلاس ۸۲۰ مختص افرادی است که با یک شهروند استرالیایی و یا شخصی که از اقامت دائم این کشور برخوردار […]
۲۵ آبان ۱۴۰۱

اقامت دائم استرالیا با ویزای ازدوج ساب کلاس ۱۰۰

اقامت دائم استرالیا با ویزای ازدوج ساب کلاس ۱۰۰ که شخص می تواند با ازدواج با یک شهروند استرالیایی و یا شخصی با اقامت دائم استرالیا، […]
۱۲ مهر ۱۴۰۱

آیا با ویزای شنگن و مزیت های اخذ آن آشنایی دارید؟

آیا با ویزای شنگن و مزیت های اخذ آن آشنایی دارید؟ آیا با تعریف مفهوم شنگن آشنا هستید؟ آیا از نحوه درخواست و مدارک مورد نیاز […]
۲۳ شهریور ۱۴۰۱

مهاجرت به استرالیا با ویزای موقت ازدواج ساب کلاس ۳۰۹

مهاجرت به استرالیا با ویزای موقت ازدواج ساب کلاس ۳۰۹ مختص افرادی است که با یک شهروند استرالیایی و یا شخصی که از اقامت دائم این […]