۱۰ آذر ۱۴۰۱

اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۱۰ آذر ۱۴۰۱

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۱۰ آذر ۱۴۰۱ در این هفته در خصوص افزایش اعتبار مدت زمان آزمون زبان ناتی، تمدید ویزای موقت سابکلاس ۴۴۹ برای […]
۳ آذر ۱۴۰۱

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۳ آ ذر ۱۴۰۱

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۳ آذر ۱۴۰۱ در خصوص ویزاهای خانوادگی شهروندان افغانستانی، سخت گیری های کمتر برای افراد دارای ویزاهای پناهندگی، ظرفیت های ویزاهای […]
۲۶ آبان ۱۴۰۱

اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۲۶ آبان ۱۴۰۱

اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۲۶ آبان ۱۴۰۱ در این هفته حول محور صحبت های نخست وزیر استرالیا در خصوص ویزاهای پناهندگی و احتمال بررسی سریعتر این […]
۱۹ آبان ۱۴۰۱

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۱۹ آبان ۱۴۰۱

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۱۹ آبان ۱۴۰۱ در خصوص ظرفیت ایالت ها، مواردی که ممکن است منجر به رد شدن ویزا هنگام بررسی پرونده توسط […]
۱۲ آبان ۱۴۰۱

اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۱۲ آبان ۱۴۰۱

اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۱۲ آبان ۱۴۰۱ در این هفته حول محور نحوه اولویت بندی ویزاهای اسکیل، جاب آفر، سرمایه گذاری و غیره بوده است همچنین […]
۵ آبان ۱۴۰۱

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۵ آبان

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۵ آبان که حاکی از ایجاد اولویت و تمرکز بیشتر برای بررسی پرونده های متقاضیان اسکیل استرالیا توسط اداره مهاجرت و […]
۲۸ مهر ۱۴۰۱

اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۲۸ مهر ۱۴۰۱

در اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۲۸ مهر ۱۴۰۱ بررسی می کنیم که آیا شرایط کنونی ایران بر روند بررسی پرونده های مهاجرتی ایرانیان در استرالیا تاثیر […]
۲۱ مهر ۱۴۰۱

جدید ترین اخبار مهاجرت به استرالیا تا ۲۱ مهر ۱۴۰۱

جدید ترین اخبار مهاجرت به استرالیا تا ۲۱ مهر ۱۴۰۱ که بهترین بخش این خبر ها، “دعوت دو راند ۱۲۰۰۰ تایی افراد به فاصله یک ماه […]
۳۱ شهریور ۱۴۰۱

جدید ترین اخبار مهاجرت به استرالیا ۳۱ شهریور

جدید ترین اخبار مهاجرت به استرالیا ۳۱ شهریور که از مهمترین آن ها می توان به دعوت اولین راند ویزاهای مهارتی از طرف ایالت نیوساوت ولز […]