18 May 2023

اخبار مهاجرتی استرالیا تا 28 اردیبهشت 1402

اخبار مهاجرتی استرالیا تا 28 اردیبهشت 1402 در خصوص احتمال عوض شدن امتیازات ویزای اسکیل، شروع صدور ویزاهای سرمایه گذاری و بسیاری دیگر بوده است. برای […]
11 May 2023

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا 21 اردیبهشت 1402

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا 21 اردیبهشت 1402 در خصوص برنامه بودجه سال مالی 2023-2024 در بخش مهاجرتی بوده است و مهمترین بخش این اخبار، تخصیص […]
4 May 2023

اخبار مهاجرتی استرالیا تا 14 اردیبهشت 1402

اخبار مهاجرتی استرالیا تا 14 اردیبهشت 1402 حول محور گزارش پیشنهادی دولت در رابطه با تغییرات اساسی در سیستم مهاجرتی استرالیا بوده است که شامل بررسی […]
27 April 2023

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا 7 اردیبهشت 1402

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا 7 اردیبهشت 1402 نشان می دهد که بسیاری از ظرفیت ایالت ها برای ویزای اسکیل همچنان خالی است. همچنین شهروندان نیوزیلند […]
20 April 2023

اخبار مهاجرتی استرالیا تا 31 فروردین 1402

اخبار مهاجرتی استرالیا تا 31 فروردین 1402 در خصوص احتمال بسته شدن ویزاهای سرمایه گذاری و گلوبال تلنت استرالیا، افزایش ظرفیت ایالت تاسمانیا برای ویزای اسکیل […]
6 April 2023

اخبار مهاجرتی استرالیا تا 17 فروردین 1402

اخبار مهاجرتی استرالیا تا 17 فروردین 1402 حاکی از بهتر شدن شرایط برای مهاجرت کادر درمان به استرالیا، جذب شدن بیزنس های بزرگ دنیا برای سرمایه […]
30 March 2023

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا در 1402

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا در 1402 شامل آخرین آپدیت های ایالتی در خصوص ظرفیت ها، بررسی مشکل ساز بودن یا نبودن خدمت سربازی در سپاه برای […]
23 March 2023

مروری بر اخبار مهاجرتی استرالیا در سال 1401

مروری بر اخبار مهاجرتی استرالیا در سال 1401 و پیشبینی آنچه که در سال 1402 رخ خواهد داد، موضوع مصاحبه ی این هفته رادیو نشاط با […]
16 March 2023

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا 16 مارچ 2023

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا 16 مارچ 2023 در خصوص اعتراض سناتور به پروسه ی طولانی بررسی پرونده ها، عدم پذیرش بسیاری از تلنت ویزاها، افزایش […]