۲۶ آبان ۱۴۰۱

اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۲۶ آبان ۱۴۰۱

اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۲۶ آبان ۱۴۰۱ در این هفته حول محور صحبت های نخست وزیر استرالیا در خصوص ویزاهای پناهندگی و احتمال بررسی سریعتر این […]
۱۲ آبان ۱۴۰۱

اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۱۲ آبان ۱۴۰۱

اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۱۲ آبان ۱۴۰۱ در این هفته حول محور نحوه اولویت بندی ویزاهای اسکیل، جاب آفر، سرمایه گذاری و غیره بوده است همچنین […]
۲۸ مهر ۱۴۰۱

اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۲۸ مهر ۱۴۰۱

در اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۲۸ مهر ۱۴۰۱ بررسی می کنیم که آیا شرایط کنونی ایران بر روند بررسی پرونده های مهاجرتی ایرانیان در استرالیا تاثیر […]