۱۳ بهمن ۱۴۰۱

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۲ فوریه ۲۰۲۳ 

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۲ فوریه ۲۰۲۳ بسیار مهم بوده و مشخص شده که در روز ملی استرالیا ۲۶ ژانویه ۲۰۲۳ حدود ۱۹۰۰۰ متقاضی، سیتیزن […]
۶ بهمن ۱۴۰۱

اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۲۶ ژانویه ۲۰۲۳

اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۲۶ ژانویه ۲۰۲۳  حاکی از آن است که قوانین جدیدی در خصوص نمره های زبان اعلام شده و همچنان صدور دعوتنامه های […]
۲۹ دی ۱۴۰۱

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۲۲ ژانویه ۲۰۲۳

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۲۲ ژانویه ۲۰۲۳  نشان می دهد که مدت زمان بررسی پرونده های ویزای اقامت دائم ۱۸۹ از سه سال به سه […]
۲۲ دی ۱۴۰۱

اخبار مهاجرتی استرالیا سال ۲۰۲۳

اخبار مهاجرتی استرالیا سال ۲۰۲۳ نشان دهنده این است که همچنان اسکیل ورکر ها در بهترین برهه زمانی قرار دارند چرا که ایالت نیوساوت ولز اولین […]
۱۵ دی ۱۴۰۱

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا در اولین هفته سال ۲۰۲۳

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا در اولین هفته سال ۲۰۲۳ حاوی اطلاعات امیدوار کننده برای متقاضیان مهاجرت به این کشور، خصوصا برای اسکیل ورکر ها می باشد، […]