۱۵ آذر ۱۴۰۱

ویزای اقامت دائم والدین در استرالیا سابکلاس ۸۶۴

ویزای اقامت دائم والدین در استرالیا سابکلاس ۸۶۴ برای افرادی که فرزندانشان اقامت دائم یا شهروندی استرالیا را دارند، یکی از بهترین راه های مهاجرت به […]
۶ آذر ۱۴۰۱

ویزای اقامت دائم سرمایه گذاری استرالیا سابکلاس ۸۸۸

ویزای اقامت دائم سرمایه گذاری استرالیا سابکلاس ۸۸۸ به افرادی که از طریق ویزاهای ساب کلاس ۱۸۸ و یا ۴۴۴ به طور موقت در استرالیا اقامت دارند، […]
۵ آذر ۱۴۰۱

ویزای موقت همسر و پارتنر استرالیا سابکلاس ۸۲۰

ویزای موقت همسر و پارتنر استرالیا سابکلاس ۸۲۰ مختص افرادی است که با یک شهروند استرالیایی و یا شخصی که از اقامت دائم این کشور برخوردار […]
۲۵ آبان ۱۴۰۱

اقامت دائم استرالیا با ویزای ازدوج ساب کلاس ۱۰۰

اقامت دائم استرالیا با ویزای ازدوج ساب کلاس ۱۰۰ که شخص می تواند با ازدواج با یک شهروند استرالیایی و یا شخصی با اقامت دائم استرالیا، […]
۱۶ آبان ۱۴۰۱

ویزای تلنت استرالیا ساب کلاس ۸۵۸

ویزای تلنت استرالیا ساب کلاس ۸۵۸ به طور کلی مختص افرادی است که دارای مدرک دکتری، مقاله های بین المللی، دستاورد برجسته یا اختراع بین المللی […]
۷ آبان ۱۴۰۱

اخذ اقامت دائم استرالیا با ویزای اسکیل ۱۹۰

اخذ اقامت دائم استرالیا با ویزای اسکیل ۱۹۰ که به افراد با مهارت های مختلفی که مورد نیاز کشور استرالیا است امکان می دهد در این کشور […]
۲۸ مهر ۱۴۰۱

اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۲۸ مهر ۱۴۰۱

در اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۲۸ مهر ۱۴۰۱ بررسی می کنیم که آیا شرایط کنونی ایران بر روند بررسی پرونده های مهاجرتی ایرانیان در استرالیا تاثیر […]
۲۱ مهر ۱۴۰۱

جدید ترین اخبار مهاجرت به استرالیا تا ۲۱ مهر ۱۴۰۱

جدید ترین اخبار مهاجرت به استرالیا تا ۲۱ مهر ۱۴۰۱ که بهترین بخش این خبر ها، “دعوت دو راند ۱۲۰۰۰ تایی افراد به فاصله یک ماه […]
۲۸ شهریور ۱۴۰۱

اخذ اقامت دائم استرالیا با ویزای اسکیل ۱۸۹

اخذ اقامت دائم استرالیا با ویزای اسکیل ۱۸۹ که با نام ویزای مهارتی مستقل نیز شناخته می شود و بدین معناست که فرد متقاضی نیازی به […]