18 January 2023

تست پزشکی استرالیا چیست و در چه مراکزی در ایران انجام می شود؟

تست پزشکی استرالیا چیست و در چه مراکزی در ایران انجام می شود؟ افراد با چه بیماری هایی نمیتوانند برای ویزای استرالیا اقدام کنند؟ چه مدارکی […]