18 April 2023

ویزای اقامت دائم 191 استرالیا

ویزای اقامت دائم 191 استرالیا مختص افرادی که با ویزای ۴۹۱ و یا ۴۹۴ در استرالیا اقامت دارند و بعد از گذشت سه سال کار و […]
15 April 2023

مهاجرت کاری به استرالیا

مهاجرت کاری به استرالیا از طریق ویزاهای مختلفی امکان پذیر است از جمله ویزای مهاجرت کاری با اسپانسر، و ویزای مهاجرت کاری برای متخصصان و نیروهای […]
27 February 2023

ویزای موقت جاب آفر مناطق رجینال استرالیا سابکلاس 494

ویزای موقت جاب آفر مناطق رجینال استرالیا سابکلاس 494 به کارفرمایان مناطق رجینال استرالیا امکان می دهد کمبود نیروی کار استرالیایی در برخی مشاغل را با […]