۱۹ فروردین ۱۴۰۲

ویزای جاب آفر استرالیا ساب کلاس ۴۸۲

ویزای جاب آفر استرالیا ساب کلاس ۴۸۲ ویزایی است که به کارفرمایان در استرالیا امکان می دهد برای انجام مشاغلی که نیروی کار استرالیایی ندارند اسپانسرشیپ […]