۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ حول محور گزارش پیشنهادی دولت در رابطه با تغییرات اساسی در سیستم مهاجرتی استرالیا بوده است که شامل بررسی […]
۲۶ آذر ۱۴۰۱

ویزای تلنت استرالیا ساب کلاس ۸۵۸

ویزای تلنت استرالیا ساب کلاس ۸۵۸ به طور کلی مختص افرادی است که دارای مدرک دکتری، مقاله های بین المللی، دستاورد برجسته یا اختراع بین المللی […]