۲۷ بهمن ۱۴۰۱

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۱۶ فوریه ۲۰۲۳ 

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۱۶ فوریه ۲۰۲۳ بسیار امیدوار کننده بوده است خصوصا برای تمام پناهجویانی که دارای اقامت موقت هستند و به آن ها […]
۲۶ آبان ۱۴۰۱

اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۲۶ آبان ۱۴۰۱

اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۲۶ آبان ۱۴۰۱ در این هفته حول محور صحبت های نخست وزیر استرالیا در خصوص ویزاهای پناهندگی و احتمال بررسی سریعتر این […]