16 February 2023

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا 16 فوریه 2023 

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا 16 فوریه 2023 بسیار امیدوار کننده بوده است خصوصا برای تمام پناهجویانی که دارای اقامت موقت هستند و به آن ها […]
17 November 2022

اخبار مهاجرتی استرالیا تا 26 آبان ۱۴۰۱

اخبار مهاجرتی استرالیا تا 26 آبان ۱۴۰۱ در این هفته حول محور صحبت های نخست وزیر استرالیا در خصوص ویزاهای پناهندگی و احتمال بررسی سریعتر این […]