4 May 2023

اخبار مهاجرتی استرالیا تا 14 اردیبهشت 1402

اخبار مهاجرتی استرالیا تا 14 اردیبهشت 1402 حول محور گزارش پیشنهادی دولت در رابطه با تغییرات اساسی در سیستم مهاجرتی استرالیا بوده است که شامل بررسی […]
13 April 2023

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا 24 فروردین 1402

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا 24 فروردین 1402  حول محور ویزای سرمایه گذاری و شروع مجدد بررسی این پرونده ها، تسریع مدت زمان بررسی پرونده های […]
26 March 2023

مهاجرت به استرالیا

مهاجرت به استرالیا به علت دارا بودن استاندارد های بالای زندگی، فرصت های شغلی ایده آل، سیستم آموزشی پیشرفته، برنامه‌های مهاجرتی مناسب، آب و هوای عالی، […]
27 November 2022

ویزای اقامت دائم سرمایه گذاری استرالیا سابکلاس 888

ویزای اقامت دائم سرمایه گذاری استرالیا سابکلاس 888 به افرادی که از طریق ویزاهای ساب کلاس 188 و یا 444 به طور موقت در استرالیا اقامت دارند، […]
19 November 2022

ویزای سرمایه گذاری استرالیا شاخه استارت آپ ساب کلاس 188

ویزای سرمایه گذاری استرالیا شاخه استارت آپ ساب کلاس 188 یک ویزای اقامت موقت 5 ساله بوده و مختص استارتاپ ها و کارآفرینان تازه کاری است […]