۲ آذر ۱۴۰۱

ویزای موقت جاب آفر مناطق ریجنال استرالیا سابکلاس ۴۹۴

ویزای موقت جاب آفر مناطق ریجنال استرالیا سابکلاس ۴۹۴ به کارفرمایان مناطق ریجنال استرالیا امکان می دهد کمبود نیروی کار استرالیایی در برخی مشاغل را با […]
۱۰ آبان ۱۴۰۱

ویزای جاب آفر استرالیا ساب کلاس ۴۸۲

ویزای جاب آفر استرالیا ساب کلاس ۴۸۲ ویزایی است که به کارفرمایان در استرالیا امکان می دهد برای انجام مشاغلی که نیروی کار استرالیایی ندارند اسپانسرشیپ […]