۲۹ فروردین ۱۴۰۲

ویزای اقامت دائم ۱۹۱ استرالیا

ویزای اقامت دائم ۱۹۱ استرالیا مختص افرادی که با ویزای ۴۹۱ و یا ۴۹۴ در استرالیا اقامت دارند و بعد از گذشت سه سال کار و […]
۱۹ فروردین ۱۴۰۲

ویزای جاب آفر استرالیا ساب کلاس ۴۸۲

ویزای جاب آفر استرالیا ساب کلاس ۴۸۲ ویزایی است که به کارفرمایان در استرالیا امکان می دهد برای انجام مشاغلی که نیروی کار استرالیایی ندارند اسپانسرشیپ […]
۸ اسفند ۱۴۰۱

ویزای موقت جاب آفر مناطق رجینال استرالیا سابکلاس ۴۹۴

ویزای موقت جاب آفر مناطق رجینال استرالیا سابکلاس ۴۹۴ به کارفرمایان مناطق رجینال استرالیا امکان می دهد کمبود نیروی کار استرالیایی در برخی مشاغل را با […]
۳ دی ۱۴۰۱

ویزای جاب آفر اقامت دائم استرالیا سابکلاس ۱۸۶

ویزای جاب آفر اقامت دائم استرالیا سابکلاس ۱۸۶ به افراد دارای مهارت های شغلی امکان می دهد که در صورت انتخاب شدن توسط یک کارفرما در […]