۱۰ اسفند ۱۴۰۱

مهاجرت به استرالیا با ویزای موقت ازدواج ساب کلاس ۳۰۹

مهاجرت به استرالیا با ویزای موقت ازدواج ساب کلاس ۳۰۹ مختص افرادی است که با یک شهروند استرالیایی و یا شخصی که از اقامت دائم این […]
۵ آذر ۱۴۰۱

ویزای موقت همسر و پارتنر استرالیا سابکلاس ۸۲۰

ویزای موقت همسر و پارتنر استرالیا سابکلاس ۸۲۰ مختص افرادی است که با یک شهروند استرالیایی و یا شخصی که از اقامت دائم این کشور برخوردار […]
۲۵ آبان ۱۴۰۱

اقامت دائم استرالیا با ویزای ازدوج ساب کلاس ۱۰۰

اقامت دائم استرالیا با ویزای ازدوج ساب کلاس ۱۰۰ که شخص می تواند با ازدواج با یک شهروند استرالیایی و یا شخصی با اقامت دائم استرالیا، […]