۲ بهمن ۱۴۰۱

اخذ اقامت دائم استرالیا با ویزای اسکیل ۱۸۹

اخذ اقامت دائم استرالیا با ویزای اسکیل ۱۸۹ که با نام ویزای مهارتی مستقل نیز شناخته می شود و بدین معناست که فرد متقاضی نیازی به […]