۱۵ آذر ۱۴۰۱

ویزای اقامت دائم والدین در استرالیا سابکلاس ۸۶۴

ویزای اقامت دائم والدین در استرالیا سابکلاس ۸۶۴ برای افرادی که فرزندانشان اقامت دائم یا شهروندی استرالیا را دارند، یکی از بهترین راه های مهاجرت به […]
۸ آذر ۱۴۰۱

مهاجرت والدین به استرالیا با ویزای ۸۷۰

مهاجرت والدین به استرالیا با ویزای ۸۷۰ که یک ویزای اقامت موقت بوده و به والدین افرادی که شهروند استرالیا هستند و یا از اقامت دائم […]