16 March 2023

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا 16 مارچ 2023

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا 16 مارچ 2023 در خصوص اعتراض سناتور به پروسه ی طولانی بررسی پرونده ها، عدم پذیرش بسیاری از تلنت ویزاها، افزایش […]