۱۰ بهمن ۱۴۰۱

اولین ماشین های پرنده یا تاکسی های هوایی در امارات

اولین ماشین های پرنده یا تاکسی های هوایی در امارات رونمایی شدند. شنیدن این خبر و وجود چنین امکانات رفاهی ممکن است عجیب و غیر واقعی […]
۱۴ دی ۱۴۰۱

ثبت شرکت در امارات متحده عربی UAE چگونه است؟

ثبت شرکت در امارات متحده عربی UAE چگونه است؟ به علت پایین بودن نرخ مالیات، سهولت سرمایه گذاری و کار و تجارت، بهره وری از یک […]