۳۰ بهمن ۱۴۰۱

ویزای مهارتی رجینال استرالیا ساب کلاس ۸۸۷

ویزای مهارتی رجینال استرالیا ساب کلاس ۸۸۷ مختص متقاضیانی است که پیش از این با ویزای واجد شرایط در مناطق رجینال مشخصی کار و زندگی کرده […]
۸ بهمن ۱۴۰۱

منظور از مناطق رجینال استرالیا چیست؟

منظور از مناطق رجینال استرالیا چیست؟ هنگام تحقیق در خصوص روشهای مهاجرت به استرالیا قطعا با عبارت “مناطق رجینال” مواجه شده اید که منظور از این […]
۱۸ دی ۱۴۰۱

ویزای کار مناطق رجینال استرالیا ساب کلاس ۴۹۱

ویزای کار مناطق رجینال استرالیا ساب کلاس ۴۹۱ یک ویزای اقامت موقت بوده و مختص کارکنان ماهری است که قصد اقامت در مناطق ریجنال یا کم […]