۱۱ دی ۱۴۰۱

مروری بر اخبار مهاجرتی استرالیا در سال ۲۰۲۲

مروری بر اخبار مهاجرتی استرالیا در سال ۲۰۲۲ و پیشبینی آنچه که در سال ۲۰۲۳ رخ خواهد داد، موضوع مصاحبه ی این هفته رادیو نشاط با […]