22 January 2023

اخذ اقامت دائم استرالیا با ویزای اسکیل 189

اخذ اقامت دائم استرالیا با ویزای اسکیل 189 که با نام ویزای مهارتی مستقل نیز شناخته می شود و بدین معناست که فرد متقاضی نیازی به […]