26 November 2022

ویزای موقت همسر و پارتنر استرالیا سابکلاس 820

ویزای موقت همسر و پارتنر استرالیا سابکلاس 820 مختص افرادی است که با یک شهروند استرالیایی و یا شخصی که از اقامت دائم این کشور برخوردار […]