۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

اخذ اقامت دائم استرالیا با ویزای اسکیل ۱۹۰

اخذ اقامت دائم استرالیا با ویزای اسکیل ۱۹۰ که به افراد با مهارت های مختلفی که مورد نیاز کشور استرالیا است امکان می دهد در این کشور […]
۲ بهمن ۱۴۰۱

اخذ اقامت دائم استرالیا با ویزای اسکیل ۱۸۹

اخذ اقامت دائم استرالیا با ویزای اسکیل ۱۸۹ که با نام ویزای مهارتی مستقل نیز شناخته می شود و بدین معناست که فرد متقاضی نیازی به […]