۱۹ آبان ۱۴۰۱

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۱۹ آبان ۱۴۰۱

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۱۹ آبان ۱۴۰۱ در خصوص ظرفیت ایالت ها، مواردی که ممکن است منجر به رد شدن ویزا هنگام بررسی پرونده توسط […]