۱۷ آذر ۱۴۰۱

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۱۷ آ ذر ۱۴۰۱

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۱۷ آذر ۱۴۰۱ در خصوص صدور دعوتنامه توسط ایالت نیوساوت ولز در دومین هفته پیاپی، تشکیل گروهی توسط دولت استرالیا برای […]