۳ فروردین ۱۴۰۲

مروری بر اخبار مهاجرتی استرالیا در سال ۱۴۰۱

مروری بر اخبار مهاجرتی استرالیا در سال ۱۴۰۱ و پیشبینی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ خواهد داد، موضوع مصاحبه ی این هفته رادیو نشاط با […]
۲۷ بهمن ۱۴۰۱

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۱۶ فوریه ۲۰۲۳ 

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۱۶ فوریه ۲۰۲۳ بسیار امیدوار کننده بوده است خصوصا برای تمام پناهجویانی که دارای اقامت موقت هستند و به آن ها […]
۲۰ بهمن ۱۴۰۱

اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۹ فوریه ۲۰۲۳

اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۹ فوریه ۲۰۲۳ حاکی از آن است که امکان دارد دولت استرالیا با توجه به شرایط موجود برای ایرانیان تفاوت قائل شده […]
۳ آذر ۱۴۰۱

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۳ آ ذر ۱۴۰۱

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۳ آذر ۱۴۰۱ در خصوص ویزاهای خانوادگی شهروندان افغانستانی، سخت گیری های کمتر برای افراد دارای ویزاهای پناهندگی، ظرفیت های ویزاهای […]
۲۶ آبان ۱۴۰۱

اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۲۶ آبان ۱۴۰۱

اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۲۶ آبان ۱۴۰۱ در این هفته حول محور صحبت های نخست وزیر استرالیا در خصوص ویزاهای پناهندگی و احتمال بررسی سریعتر این […]
۲۱ مهر ۱۴۰۱

جدید ترین اخبار مهاجرت به استرالیا تا ۲۱ مهر ۱۴۰۱

جدید ترین اخبار مهاجرت به استرالیا تا ۲۱ مهر ۱۴۰۱ که بهترین بخش این خبر ها، “دعوت دو راند ۱۲۰۰۰ تایی افراد به فاصله یک ماه […]