24 November 2022

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا 3 آ ذر ۱۴۰۱

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا 3 آذر ۱۴۰۱ در خصوص ویزاهای خانوادگی شهروندان افغانستانی، سخت گیری های کمتر برای افراد دارای ویزاهای پناهندگی، ظرفیت های ویزاهای […]