۱۵ فروردین ۱۴۰۲

شرایط اقتصادی استرالیا چگونه است؟

شرایط اقتصادی استرالیا چگونه است؟ اقتصاد استرالیا یک اقتصاد و بازار قوی و توسعه یافته با تولید ناخالص داخلی بیش از ۱.۴ تریلیون دلار است. این […]