۱۳ اسفند ۱۴۰۱

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۲ مارچ ۲۰۲۳ 

جدیدترین اخبار مهاجرتی استرالیا تا ۲ مارچ ۲۰۲۳ در خصوص قانون جدید به نفع متقاضیانی که هنگام اخذ دعوتنامه اسسمنتشان منقضی می شود، افزایش تعداد ویزاهای […]