اخذ اقامت دائم استرالیابرای اخذ اقامت دائم استرالیا، ابتدا شما باید ویزای مناسب خود را پیدا کرده و مراحل قانونی اخذ ویزا را طی کنید. هنگامی که ویزای مناسب را پیدا کردید، شرایط درخواست را بررسی کنید.

بعد از پیدا کردن ویزای مناسب و واجد شرایط بودن، می توانید برای آن ویزا درخواست دهید. در مرحله بعد بسته به نوع ویزای خود ممکن است مجبور باشید چندین هفته یا چند ماه صبر کنید. پس از تایید درخواست شما،

ویزای مهاجرت خود را دریافت خواهید کرد و می توانید به طور دائم در استرالیا زندگی و کار کنید. در برخی موارد، ممکن است در مدت زمان اندکی واجد شرایط اخذ شهروندی استرالیا شوید. تا زمانی که ویزای شما معتبر است،

می توانید آزادانه وارد استرالیا شده و از آن خارج شوید. سایر مزایای اقامت دائم عبارتند از: حق کار، حق درخواست شهروندی، حق آموزش عمومی، حق حمایت از اقوام برای مهاجرت به استرالیا.


ویزایاب در تمامی این مراحل، قدم به قدم در کنار شماست. همین حالا با کارشناسان ما تماس بگیرید.